CRS w firmie Sewd

Wierzymy, że działania biznesowe muszą iść w parze ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR). Nasze zasady CSR stanowią fundament naszej strategii, skupiając się na trzech głównych obszarach: zrównoważonej ochronie środowiska, naszych pracownikach oraz lokalnej społeczności. Inwestujemy w wydajne technologie, wspieramy lokalny sport, prowadzimy etyczną działalność. Zapewniamy bezpieczne i stabilne miejsca. Nasza firma chce być częścią układanki, jaką jest tworzenie pozytywnych zmian w świecie.

logotyp 1

znakDrewno jest naturalnym materiałem, który w procesie wzrostu pochłania dwutlenek węgla z atmosfery i magazynuje go przez cały okres życia drzewa. W rezultacie drewno i produkty z drewna mają niski ślad węglowy w porównaniu do innych materiałów, takich jak stal czy plastik.
Przetwarzanie drewna i produkcja papieru wymaga nieporównywalnie mniejszej energii w procesie produkcyjnym, co znacznie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zużycie zasobów energetycznych.
Jest też naturalnym, biodegradowalnym źródłem surowców. W porównaniu do materiałów niebiodegradowalnych, takich jak tworzywa sztuczne, drewno i tektura mają mniejszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Jako firma przestrzegamy przepisów prawa pracy oraz zasad etyki biznesu. Eliminujemy wszelkie formy dyskryminacji, a pracownicy mają możliwość skorzystania z wewnętrznych rekrutacji i awansu zawodowego.